Một dòng tràn ra mới được bán ra (PPR Pipe Line)

Vào ngày hôm nay, chúng tôi chỉ bán được một hoàn thành PPR phun ra dòng, khách hàng của chúng tôi hài lòng với nó. Trong một vài ngày, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ đi đến customerand #39; s thực vật để hướng dẫn họ trong tiến trình cài đặt.