Trung Quốc nhựa máy móc thiết bị ngành công nghiệp hàng năm tỷ lệ tăng trưởng 30%

Nhựa máy móc công nghiệp ở nước ta đang phát triển nhanh chóng, nhu cầu trong nước và xuất khẩu các sản phẩm nhựa của các sản phẩm nhựa, gia tăng, sự phát triển của ngành công nghiệp máy móc nhựa cung cấp một hỗ trợ mạnh mẽ.

Theo máy móc nhựa công nghiệp Hiệp hội thống kê, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành công nghiệp máy móc nhựa Trung Quốc duy trì ở khoảng 30%, là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất tại Trung Quốc máy móc công nghiệp, sản xuất hàng năm của tất cả các loại thiết bị chế biến nhựa ErSanShiWanTai, về cơ bản có thể đáp ứng trong nước tổng hợp nhựa nguyên liệu chế biến và sản phẩm nhựa, chế biến và ép yêu cầu.

Với việc không ngừng nổi lên của vật liệu nhựa mới và mở rộng phạm vi ứng dụng của nó, chúng tôi vững tin rằng ngành công nghiệp máy móc nhựa sẽ tiếp tục phát triển.