Khách hàng Ấn Độ đến Nhà máy của chúng tôi

Vào ngày Wendsday tuần này, khách hàng Ấn Độ của chúng tôi đã ghé thăm nhà máy của chúng tôi, thương lượng với chúng tôi về máy tái chế HDPE và đường ống ép nhựa PVC. Sau một cuộc đàm phán dễ chịu, cả hai chúng tôi đều mong đợi sự hợp tác.