Cơ sở sản xuất của chúng tôi cung cấp sự linh hoạt để sản xuất nhựa extrusions trong một loạt các tài liệu, hình dạng, kích thước và màu sắc.
Nhà máy được trang bị tốt máy móc triệu tinh có một loạt các thiết bị đùn cho phép sản xuất một loạt các nhựa extrusions cho nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Trung học hoạt động như khoan, cắt kiểu đứng, đục lỗ, Hàn và sanding có thể được tự động on-line và các bộ phận phụ trợ khác có thể được trang bị như là bắt buộc. Extrusions nhựa có thể được cắt đến độ dài hoặc cuộn khi cần thiết. Chúng tôi rất vui để thảo luận về bất kỳ bài đăng tràn ra yêu cầu.
Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng từ các thiết kế thông qua để giao hàng.
Xin vui lòng liên lạc để thảo luận của bạn đùn nhựa sản xuất yêu cầu.