Máy móc thiết BỊ triệu TINH có một căn phòng đầy đủ tiện nghi công cụ đó đã làm cho dây chuyền/tạo khuôn mẫu cho một loạt các ống nhựa, bảng và hồ sơ.
Các công cụ trong nhà Tiện nghi và kỹ sư lành nghề của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ sản xuất và bảo trì công cụ toàn diện. Bàn tiện ren được thiết kế, thiết kế và tối ưu hóa trên các trang web để sản xuất các chính xác, chất lượng cao, bespoke extrusions bằng nhựa trong nhà máy của chúng tôi.
Tất cả các dụng cụ phun ra một cách an toàn được lưu trữ và duy trì trên trang web.
Xin vui lòng nhận được liên lạc với chúng tôi để thảo luận của bạn đùn nhựa, dụng cụ yêu cầu.